Проектна документація
(ОВД, ОВНС, СЗЗ)

Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

Оцінка впливу на довкілля дозволяє зменшити ризики інвесторів, адже вони можуть оцінити технічні, територіальні альтернативи планової діяльностіта обрати кращий варіант до початку її реалізації. Цей європейський стандарт гарантує людям, які живуть на околицях, де можливо буде реалізовуватися проект, належним чином оцінити, наскільки він буде впливати на навколишнє середовище, і уникнути будівництва, яке суперечить інтересам територіальних громад.

Підготовка Звіту з Оцінки впливу на довкілля(ОВД) та отримання Висновку з ОВД

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах. Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища. 

Розробка обґрунтування збільшення/зменшення розмірів санітарно-захисної зони, отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Обґрунтування зменшення розмірів санітарно-захисної зони проводиться у разі невитриманої нормативної відстані від підприємства до житлової забудови, шкіл, дитячих садків та ін.. Обґрунтування збільшення розмірів санітарно-захисної зони проводиться у разі недотримання гдк на нормативній відстані санітарно-захисної зони. При правильному обґрунтуванні відсутності негативного пливу на населення видається Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Контакти

Close Menu
Зворотній Зв'язок

 

    ×