Законодавство

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону навколишнього природного середовища"

З А К О Н
У К Р А Ї Н И
"Про охорону атмосферного повітря"

Н А К А З
"Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві"

П О С Т А Н О ВА " Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 "

Н А К А З "Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами "

П О С Т А Н О В А
"Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується"

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

З А К О Н
У К Р А Ї Н И "Про відходи"

ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

Н А К А З "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"

П О С Т А Н О В А "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про метрологію та метрологічну діяльність"

З А К О Н
У К Р А Ї Н И "Про екологічний аудит"

ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами"

НАКАЗ "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення"

Контакти

Close Menu
Зворотній Зв'язок

 

    ×