Еколог на підприємстві Екологічний аудит

Підготовка та подача форми 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (квартальна)

Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) подають підприємства, установи, організації та їх структурні підрозділи, громадяни – підприємці (далі – об’єкти статистичного спостереження), які взяті на державний облік територіальними органами з питань екології та природних ресурсів за місцезнаходженням за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу. 

Підготовка та подача звітності водокористування та водовідведення

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна). Звіти подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру, за місцем здійснення водокористування. 

Підготовка та подача N 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки»

У державному статистичному спостереженні за формою N 1-небезпечні відходи відображаються відходи I-III класів небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та містить шкідливі речовини (уключаючи пестициди, які стали не придатні чи заборонені до застосування). 

Ведення N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Первинний облік за типовою формою та Інструкцією здійснюється юридичними особами всіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, фізичними особами-підприємцями, у діяльності яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали й тара.

Екологічний аудит

Це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту (Стаття 1 Закону України «Про екологічний аудит») 

Ми пропонуємо усім підприємствам попередньо провести екологічний аудит для швидкого та якісного визначення екологічних проблем та знаходження шляхів їх вирішення.

Контакти

Close Menu
Зворотній Зв'язок

 

    ×