Дозвільні документи у сфері поводження з відходами

Розробка та реєстрація Декларації про відходи

Декларація про відходи – документ, який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000 (ст. 1 Закону України «Про відходи»).
Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом. Декларація подається кожного року до 20 лютого року, що настає за звітним.

Розробка та погодження Паспортів місць видалення відходів

Реєстр місць видалення відходів (далі – реєстр) – це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об’єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів. Місця видалення відходів (далі – МВВ) – спеціально відведені місця чи об’єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами (Постанова КМУ України №1216 від 03.08.1998 р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»). Паспорт МВВ розробляється у разі розміщення на території відходів терміном більше ніж 2 роки.

Проведення інвентаризації відходів та оформлення Звіту по інвентаризації

Інвентаризація відходів – комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»). Усім підприємствам, в результаті діяльності яких утворюються відходи незалежно від їх об’ємів, необхідно проводити інвентаризацію відходів для вичерпної ідентифікації відходів та проведення розрахунків з визначення їх кількісного та якісного складу. 

Розробка та погодження Паспортів відходів

Паспортизація відходів – процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»). 

Розробка та погодження Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами (Наказ Мінекобезпеки №41 від 17.02.1999 р. «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»). Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 “Класифікатор відходів” та номенклатури відходів. (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»). 

Контакти

Close Menu
Зворотній Зв'язок

 

    ×